nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari
Mapa Sajta
Download CENOVNIK
Poslednja izmena:
01.04.2017

Instrumenti za brzu proveru - checkeri

LED panel
tester

CCFL Checker
 

Breakdown Voltage
Checker

ESR checker
 

Split-trafo
Checker

Transistor Checker
 

Universal Checker 2
 

Universal Checker
 



* LED PANEL TESTER ( uređaj za proveru LED pozadinskog osvetlenja )





Izvor konstantne struje

za proveru ispravnosti

LED pozadinskog osvetlenja

za televizore i monitore.

Ograničenje struje 25/100mA.

Napajanje 220V.

Izlazni napon je odvojen od mreže.
30 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* CCFL CHECKER ( ispitivač fluo cevi za LCD monitore i TV )

Generiše naizmenični

napon preko 2kV

frekvencije 33KHz,

sasvim dovoljno da

se upali fluo cev,

ako je ispravna.





uputstvo
25 €

Poručite



sa adapterom
(15V/1A)

31 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* BREAKDOWN VOLTAGE CHECKER ( ispitivač probojnog napona )

Meri probojni napon
do 2kV:
bipolarnih tranzistora,
FET-ova,
dioda,
tiristora,
trijaka,
dijaka i
zener dioda,
i ne oštećuje ih
prilikom toga!

To je najsigurniji
test ispravnosti.

Merenje DC napona do 2kV.

uputstvo
50 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* CAPACITOR CHECKER ( ESR meter, sa proširenim opsegom )



Instrument za brzu proveru
elektrolitičkih kondenzatora
bez vađenja sa štampane ploče.

Pomoću posebnog prekidača se uključuje
dodatno područje merenja tako da instrument
pouzdano ispituje i kondenzatore veće od 470uF.










uputstvo
25 €
Poručite





mini checker

23 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* SPLIT TRAFO CHECKER



Instrument za brzu proveru VN-transformatora.

Istovremeno se ispituje njegova induktivna
komponenta i kaskadni deo.










uputstvo


20 €
Poručite





mini checker

18 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* TRANSISTOR CHECKER



Instrument za brzu proveru

tranzistora bez vađenja

sa štampane ploče.
20 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* UNIVERSAL CHECKER 2 ( ESR + Trafo Checker )



Objedinjuje dva

instrumenta.


(Capacitor Checker i

Split Trafo Checker)





uputstvo
35 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑


* UNIVERSAL CHECKER ( ESR + Trafo + Transistor Checker )



Objedinjuje tri

instrumenta.


(Capacitor Checker,

Split Trafo Checker i

Transistor Checker)





uputstvo
50 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.



Garancija
↑ UP ↑
<<
>>