nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari
Mapa Sajta
Download CENOVNIK
Poslednja izmena:
25.12.2018

Instrumenti za brzu proveru - checkeri

LED panel
tester

Breakdown Voltage
Checker

ESR checker
 

Split-trafo
Checker

Transistor Checker
 

Universal Checker 2
 

Universal Checker
 


 
* LED PANEL TESTER ( uređaj za proveru LED pozadinskog osvetlenja )

Izvor konstantne struje

za proveru ispravnosti

LED pozadinskog osvetlenja

za televizore i monitore.

Ograničenje struje 25/100mA.

Napajanje 220V.

Izlazni napon je odvojen od mreže.
30 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* BREAKDOWN VOLTAGE CHECKER ( ispitivač probojnog napona )

Meri probojni napon
do 2kV:
bipolarnih tranzistora,
FET-ova,
dioda,
tiristora,
trijaka,
dijaka i
zener dioda,
i ne oštećuje ih
prilikom toga!

To je najsigurniji
test ispravnosti.

Merenje DC napona do 2kV.

uputstvo
50 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* CAPACITOR CHECKER ( ESR meter, sa proširenim opsegom )

Instrument za brzu proveru
elektrolitičkih kondenzatora
bez vađenja sa štampane ploče.

Pomoću posebnog prekidača se uključuje
dodatno područje merenja tako da instrument
pouzdano ispituje i kondenzatore veće od 470uF.


uputstvo


25 €
Poručite


Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* SPLIT TRAFO CHECKER
Instrument za brzu proveru VN-transformatora.

Istovremeno se ispituje njegova induktivna
komponenta i kaskadni deo.

uputstvo
20 €
Poručite
Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* TRANSISTOR CHECKERInstrument za brzu proveru

tranzistora bez vađenja

sa štampane ploče.
20 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* UNIVERSAL CHECKER 2 ( ESR + Trafo Checker )Objedinjuje dva

instrumenta.


(Capacitor Checker i

Split Trafo Checker)

uputstvo
35 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* UNIVERSAL CHECKER ( ESR + Trafo + Transistor Checker )Objedinjuje tri

instrumenta.


(Capacitor Checker,

Split Trafo Checker i

Transistor Checker)

uputstvo
50 €

Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑
<<
>>