nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari
Mapa Sajta
Download CENOVNIK
Poslednja izmena:
01.04.2017

Pretvarači napona, napajanja razna


Regulator DC
motora
HHO regulator


AC Regulator
motora sa
četkicama (220V)


Regulator punjenja
akumulatora
12/24/48V


Pretvarači napona
STEP-UP ili
STEP-DOWN


* PWM REGULATOR DC MOTORA
( pogodan za platforme za vrcanje meda )
Regulator snage, tj. broja obrtaja DC motora (sa četkicama).
Može se naručiti za 12V i za 24V, snage do 250W (500W za 24V)
Svi regulatori mogu imati soft start.


Regulator veće snage (Regulator H)
Regulator za snagu do 500W (1000W za 24V)


      Druga varijanta:
Regulator motora sa povratnom spregom (Regulator A),
održava broj obrtaja prilikom opterećenja motora.


Regulator sa povratnom spregom veće snage (Regulator A-H)


        Pčelarima preporučujem i:
        Regulator AC motora      Aparat za prikupljanje pčelinjeg otrova
        Precizni termometar-sklopka za kontrolu topljenja meda.


25 €
Poručite


H
30 €
Poručite


A
30 €
Poručite


A-H
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.Garancija
↑ UP ↑


* AC REGULATOR MOTORA SA ČETKICAMA (220V)
( pogodan za platforme za vrcanje meda )
Regulator snage, tj. broja obrtaja
motora na 220V (sa četkicama).Regulator nije pogodan za
asinhrone motore.Može se naručiti za snagu
do 1kW i do 4kW.


        Pčelarima preporučujem i:
        Regulator DC motora      Aparat za prikupljanje pčelinjeg otrova
        Precizni termometar-sklopka za kontrolu topljenja meda.


25 €
PoručiteRegulator
veće snage
(do 4kW)

35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.Garancija
↑ UP ↑

* REGULATOR PUNJENJA OLOVNIH AKUMULATORA ( 12V / 24V / 48V )
Ako Vaš punjač olovnih akumulatora nema ugrađenu regulaciju punjenja, pomoću ovog uređaja možete lako i jednostavno dobiti potpuno automatizovan punjač akumulatora.

Napon isključenja punjača se može podešavati od 13,5 do 15V, odnosno 27 do 30V, odnosno 54 do 60V.

Druga varijanta je uređaj koji sam prepoznaje napon akumulatora (12 ili 24V) i prema tome određuje do kojeg napona će puniti akumulator.

Struja punjenja i snaga punjača nisu bitni za rad regulatora.
12 ili 24V

18 €
Poručite


12 i 24V
ili 48V

20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.Garancija
↑ UP ↑

* PRETVARAČI NAPONA


Pretvarač jednosmernog napona,
sa manjeg na veći, ili sa većeg na
manji (STEP-UP ili STEP-DOWN).

Ulazni (ili izlazni) naponi od 5 do 43V.

Cena zavisi od snage.
20-40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Plaćanjem na bankovni račun možete umanjiti troškove otkupnine.Garancija
↑ UP ↑
<<
>>