nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari MOJ FEJS'
Mapa Sajta

Poslednja izmena:
20.08.2022

Slike
Pretvarači napona, napajanja razna


Regulator DC
motora
HHO regulator


AC Regulator
motora sa
četkicama (220V)


Regulator punjenja
akumulatora
12/24/48V


Pretvarači napona
STEP-UP ili
STEP-DOWN


 
* PWM REGULATOR DC MOTORA
( pogodan za platforme za vrcanje meda )
          Regulator snage, tj. broja obrtaja DC motora (sa četkicama). Može se naručiti
          za 12V i za 24V, snage do 250W. Svi regulatori mogu imati soft start.


Regulator veće snage (Regulator H)
Regulator za snagu do 500W


      Druga varijanta:
Regulator motora sa povratnom spregom
(Regulator A), održava broj obrtaja
prilikom opterećenja motora.

Regulator sa povratnom spregom veće snage
(Regulator A-H)
        Pčelarima preporučujem i:
        Regulator AC motora
        Aparat za prikupljanje pčelinjeg otrova


25 €
Poručite

H
30 €
Poručite

A
30 €
Poručite

A-H
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po
srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑


 
* AC REGULATOR MOTORA SA ČETKICAMA (220V)
( pogodan za platforme za vrcanje meda )
Regulator snage,
tj. broja obrtaja
motora na 220V
(sa četkicama).Regulator nije pogodan
za asinhrone motore.Može se naručiti
za snagu do 1kW
i do 4kW.


        Pčelarima preporučujem i:
        Regulator DC motora
        Aparat za prikupljanje pčelinjeg otrova


25 €
Poručite


Regulator
veće snage
(do 4kW)
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po
srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑

 
* REGULATOR PUNJENJA OLOVNIH AKUMULATORA ( 12V / 24V / 48V )
Ako Vaš punjač olovnih akumulatora nema
ugrađenu regulaciju punjenja, pomoću
ovog uređaja možete lako i jednostavno
dobiti potpuno automatizovan punjač
akumulatora.

Napon isključenja punjača se može podešavati
od 13,5 do 15V, odnosno 27 do 30V, odnosno
54 do 60V.

Druga varijanta je uređaj koji sam prepoznaje
napon akumulatora (12 ili 24V) i prema tome
određuje do kojeg napona će puniti akumulator.

Struja punjenja i snaga punjača nisu bitni
za rad regulatora.
12 ili 24V

18 €
Poručite12 i 24V
ili 48V

20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po
srednjem kursu NBS.
Garancija
↑ UP ↑

 
* PRETVARAČI NAPONA


Pretvarač jednosmernog napona,
sa manjeg na veći,
ili sa većeg na manji
(STEP-UP ili STEP-DOWN).

Ulazni (ili izlazni) naponi
od 5 do 48V.

Cena zavisi od snage.
20-40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po
srednjem kursu NBS.
Garancija
↑ UP ↑
<<
>>