nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari
Mapa Sajta
Download CENOVNIK
Poslednja izmena:
25.12.2018

Aparati i kartice za malu privredu        


Elektronika za punkt
aparat - SPOTER


Merač obrađene
površine za kombajne


Detektor prestanka
rotacije

Digitalni Obrtomer
 

Digitalni brojači
 

Tajmeri
 


Procentualna sklopka
 

Rotor Balans
Checker

Induktivni senzor
(beskontaktni prekidač)


Kartice BACHMANN
i UNILOG


Magnetna mešalica
hemikalija 
* ELEKTRONIKA ZA PUNKT APARAT - SPOTER
Ako hoćete sami da napravite punkt
aparat, ili već imate neki koji bi
želeli da unapredite, ovo je pravo
rešenje za Vas.

Elektronska regulacija vremena i snage
omogućava kvalitetan i pouzdan rad.

Vreme se može regulisati u rasponu
od 0,05 do 2 sekunde, a snaga od 20
do 100%.

Isporučuje se sa potenciometrima
i bez tastera. Max. snaga 4kW.

   


      Napomena: aparati za zavarivanje nisu pogodni bez premotavanja!
Prodaje se
SAMO
elektronika!

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* HA-METER (MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE ZA KOMBAJNE)


Meri obrađenu (pređenu) površinu poljoprivrednih mašina (kombajna).

Upiše se površina pređena jednim okretanjem točka, i instrument svakim narednim okretanjem točka dodaje istu tu površinu na prethodni rezultat, pa se tako u svakom trenutku vidi kolika je obrađena površina.

Sabiranje se automatski isključuje kada se podigne radni deo kombajna. Senzor je magnetni, i lako se postavlja na točak ili osovinu. Napajanje 12 ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
DETEKTOR ROTACIJE            OBRTOMER


uputstvo
50 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑

 
* DETEKTOR (PRESTANKA) ROTACIJE
Detektuje i signalizira smanjenje
i prestanak rotacije
nekog dela (poljoprivredne) mašine.
Signalizacija je svetlosna i zvučna.
Može se priključiti do pet magnetnih
senzora, i svaki se može posebno
podešavati. Dva se mogu po potrebi
isključiti.
Opseg detekcije je od 70 do 3000 o/min.
Napajanje 12V ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE
OBRTOMER


                            uputstvo
60 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑

* DIGITALNI OBRTOMER

        Pokazuje broj obrtaja u minuti. Senzor može biti optički ili magnetni.                uputstvo
        Očitavanje obrtomera je na svakih 3 sekunde.
        Poslednja cifra se ne menja (zoakružuje na 10).
        Napajanje 5 ili 12V.     Adapter za 220V: 5 €.     Rezervni magnet ili senzor: 2,5 evra.

        Obrtomer sa alarmom uključuje kontakte za neki alarm kada broj obrtaja postigne neku vrednost
        (alarm može biti samo na x 100 obrtaja).
    Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :   MERAČ POVRŠINE   DETEKTOR ROTACIJE
obrtomer
30 €
Poručite


obrtomer-A
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.

Garancija

↑ UP ↑

 
* DIGITALNI BROJAČ
Brojač namenjen za serijske proizvodne procese.

Senzor može biti optički ili magnetni.

Na taster za reset se može priključiti i
spoljni taster.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Napajanje 9V.     Adapter za 220V: 5 €.
30 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija

* PODESIVI BROJAČ
Brojač namenjen za serijske
proizvodne procese.
Podešavanje od 1 do 999.
Kada brojač dobije zadati broj
impulsa, aktivira dodatno rele i
automatski se ponovo namešta
na zadati broj.
(Rele se ne isporučuje.)

Napajanje 9V-12V.
Adapter za 220V: 5 €
35 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija

* UP / DOWN COUNTER
(brojač na gore i na dole)
Brojač je pogodan za motalice.
Automatski menja smer brojanja,
u zavisnosti od smera okretanja.
Tri senzora na magnetnom principu
se postave na osovinu ili točak.
Napajanje 9V.
Adapter za 220V: 5 €
35 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* PODESIVI TAJMER


Podešavanje vremena
od 1 do 99 sekundi (ili minuta).
Startovanjem se uključuju
kontakti relea (ili isključuju),
a nakon isteka vremena ostaje
zadato vreme za novi ciklus.
Maksimalna struja kontakata do 2A.
Napajanje 12V.
30 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija

* PODESIVI TAJMER II


Tajmer koji se staruje spoljnom komandom
i može biti od 0,1 sekunde do desetak minuta.
Maksimalna struja kontakata do 2A.
Napajanje 220V.
20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija


 
* PROCENTUALNA SKLOPKAUključenje i isključenje se podešava u procentima,
odnosno podešava se vremenski odnos
uključenog i isključenog stanja,
u okviru 0,5 do 5 minuta.

Može da služi za regulaciju temperature
(u slučajevima gde nije predviđena sonda za merenje),
doziranje peleta i u mnogim drugim slučajevima.

Izlaz: kontakti relea, ili pobuda za solid-state rele.

Napajanje 220V, 24V ili 12V.
25 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* ROTOR BALANS CHECKER

Instrument za balansiranje rotora.
Može biti sa optičkim ili mehaničkim
(piezo) senzorom.

Još treba da uradite postolje za rotor
sa elastičnim nosačima i imate veoma
precizan aparat za balansiranje rotora,

Za istovremenu kontrolu obe strane rotora,
možete poručiti dupli balans checker
(dupli može biti samo sa optičkim senzorom).

Napajanje 220V.


Za opremanje radionice preporučujem i :
OBRTOMER          REGULATOR MOTORA


              uputstvo
30 €
Poručite
Dupli balans
checker:

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* INDUKTIVNI SENZOR - BESKONTAKTNI PREKIDAČ


Reaguje na par mm
od bilo kojeg metala.

Napajanje 24V.

Izlaz + za rele,
max. 250mA.
20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* KARTICA PROPORCIONALNOG VENTILA PRITISKA CPPV200 BACHMANNZamena za karticu proporcionalnog
ventila pritiska.

Ne sadrži podešavanja za svakih 10%,
već samo početni i krajnji nivo.

Unutar regulacijskog opsega promene
idu linearno.
40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija


* UNILOG 1000, UNILOG 2000, UNILOG 3000Zamena za izlaznu karticu
za okidanje ventila
za mašinu Battenfeld.

Radi isto kao
originalna kartica.
90 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* MAGNETNA MEŠALICA HEMIKALIJA
U tečnost se stavi magnet koji je
zaliven u teflon,
znači otporan na sve hemikalije.
Magnet se okreće isto kao i magnet
u postolju, čija brzina okretanja se
može podešavati.
Dimenzija mešalice: 185x140x95mm.

Cena: 50 €
  Poručite          Garancija

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.
↑ UP ↑
<<
>>