nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari MOJ FEJS'
Mapa Sajta

Poslednja izmena:
20.08.2022

Slike
Aparati i kartice za malu privredu        


Elektronika za punkt
aparat - SPOTER


Merač obrađene
površine za kombajne


Detektor prestanka
rotacije

Digitalni Obrtomer
 

Digitalni brojači
 

Tajmeri
 


Procentualna sklopka
 

Rotor Balans
Checker


Kartice BACHMANN
i UNILOG


Magnetna mešalica
hemikalija 
* ELEKTRONIKA ZA PUNKT APARAT - SPOTER
Ako hoćete sami da napravite punkt
aparat, ili već imate neki koji bi
želeli da unapredite, ovo je pravo
rešenje za Vas.

Elektronska regulacija vremena i snage
omogućava kvalitetan i pouzdan rad.

Vreme se može regulisati u rasponu
od 0,05 do 2 sekunde, a snaga od 20
do 100%.

Isporučuje se sa potenciometrima
i bez tastera. Max. snaga 4kW.

   


      Napomena: aparati za zavarivanje nisu pogodni bez premotavanja!
Prodaje se
SAMO
elektronika!

60 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* HA-METER (MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE ZA KOMBAJNE)


Meri obrađenu (pređenu) površinu poljoprivrednih mašina (kombajna).

Upiše se površina pređena jednim okretanjem točka, i instrument svakim narednim okretanjem točka dodaje istu tu površinu na prethodni rezultat, pa se tako u svakom trenutku vidi kolika je obrađena površina.

Sabiranje se automatski isključuje kada se podigne radni deo kombajna. Senzor je magnetni, i lako se postavlja na točak ili osovinu. Napajanje 12 ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
DETEKTOR ROTACIJE            OBRTOMER


uputstvo
magnet (5mm)
i senzor (25mm)
70 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑

 
* DETEKTOR (PRESTANKA) ROTACIJE
Detektuje i signalizira smanjenje
i prestanak rotacije
nekog dela (poljoprivredne) mašine.
Signalizacija je svetlosna i zvučna.
Može se priključiti do pet magnetnih
senzora, i svaki se može posebno
podešavati. Dva se mogu po potrebi
isključiti.
Opseg detekcije je od 70 do 3000 o/min.
Napajanje 12V ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE
OBRTOMER


                            uputstvo
magnet (5mm)
i senzor (25mm)
80 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.


Garancija
↑ UP ↑

* DIGITALNI OBRTOMER


Pokazuje broj obrtaja u minuti.
Senzor može biti optički ili magnetni.
Očitavanje obrtomera je na
svakih 3 sekunde.
Poslednja cifra se ne menja
(zoakružuje na 10).
Napajanje 5 ili 12V
Adapter za 220V: 5 €
Rezervni magnet ili senzor: 2,5 evra.
                    uputstvo          Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
         
MERAČ POVRŠINE   DETEKTOR ROTACIJE
magnet (5mm)
i senzor (25mm)
obrtomer
50 €
Poručite


Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.

Garancija

↑ UP ↑

 
* DIGITALNI BROJAČ
Brojač namenjen za serijske proizvodne procese.

Senzor može biti optički ili magnetni.

Na taster za reset se može priključiti i
spoljni taster.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Napajanje 9V.     Adapter za 220V: 5 €.
50 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

60 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija

* PODESIVI TAJMER II


Tajmer koji se staruje spoljnom komandom
i može biti od 0,1 sekunde do desetak minuta.
Maksimalna struja kontakata do 2A.
Napajanje 220V.
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija


 
* PROCENTUALNA SKLOPKAUključenje i isključenje se podešava u procentima,
odnosno podešava se vremenski odnos
uključenog i isključenog stanja,
u okviru 0,5 do 5 minuta.

Može da služi za regulaciju temperature
(u slučajevima gde nije predviđena sonda za merenje),
doziranje peleta i u mnogim drugim slučajevima.

Izlaz: kontakti relea, ili pobuda za solid-state rele.

Napajanje 220V, 24V ili 12V.
50 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* ROTOR BALANS CHECKER

Instrument za balansiranje rotora.
Sa optičkim senzorom.

Još treba da uradite postolje za rotor
sa elastičnim nosačima i imate veoma
precizan aparat za balansiranje rotora,

Za istovremenu kontrolu obe strane rotora,
možete poručiti dupli balans checker

Napajanje 220V.
Za opremanje radionice preporučujem i :
OBRTOMER          REGULATOR MOTORA


              uputstvo
50 €
Poručite
Dupli balans
checker:

80 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* KARTICA PROPORCIONALNOG VENTILA PRITISKA CPPV200 BACHMANNZamena za karticu proporcionalnog
ventila pritiska.

Ne sadrži podešavanja za svakih 10%,
već samo početni i krajnji nivo.

Unutar regulacijskog opsega promene
idu linearno.
90 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija


* UNILOG 1000, UNILOG 2000, UNILOG 3000Zamena za izlaznu karticu
za okidanje ventila
za mašinu Battenfeld.

Radi isto kao
originalna kartica.
200 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.Garancija
↑ UP ↑

 
* MAGNETNA MEŠALICA HEMIKALIJA
U tečnost se stavi magnet koji je
zaliven u teflon,
znači otporan na sve hemikalije.
Magnet se okreće isto kao i magnet
u postolju, čija brzina okretanja se
može podešavati.
Dimenzija mešalice: 185x140x95mm.

Cena: 80 €
  Poručite          Garancija

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.
↑ UP ↑
<<
>>