nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari
Mapa Sajta
Download CENOVNIK
Poslednja izmena:
01.04.2017

Aparati i kartice za malu privredu        


Elektronika za punkt
aparat - SPOTER


Merač obrađene
površine za kombajne


Detektor prestanka
rotacije


Termometri

Digitalni Obrtomer
 

Digitalni brojači
 

Tajmeri
 


Procentualna sklopka
 

Rotor Balans
Checker

Induktivni senzor
(beskontaktni prekidač)


Kartice BACHMANN
i UNILOG


Generator
slučajnog izbora
* ELEKTRONIKA ZA PUNKT APARAT - SPOTER
Ako hoćete sami da napravite punkt
aparat, ili već imate neki koji bi
želeli da unapredite, ovo je pravo
rešenje za Vas.

Elektronska regulacija vremena i snage
omogućava kvalitetan i pouzdan rad.

Vreme se može regulisati u rasponu
od 0,05 do 2 sekunde, a snaga od 20
do 100%.

Isporučuje se sa potenciometrima.
Može se naručiti i uređaj za snagu
do 4kW.

   
Prodaje se
SAMO
elektronika!

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* HA-METER (MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE ZA KOMBAJNE)


Meri obrađenu (pređenu) površinu poljoprivrednih mašina (kombajna).

Upiše se površina pređena jednim okretanjem točka, i instrument svakim narednim okretanjem točka dodaje istu tu površinu na prethodni rezultat, pa se tako u svakom trenutku vidi kolika je obrađena površina.

Sabiranje se automatski isključuje kada se podigne radni deo kombajna. Senzor je magnetni, i lako se postavlja na točak ili osovinu. Napajanje 12 ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
DETEKTOR ROTACIJE            OBRTOMER


uputstvo
50 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!


Garancija
↑ UP ↑


* DETEKTOR (PRESTANKA) ROTACIJE
Detektuje i signalizira smanjenje
i prestanak rotacije
nekog dela (poljoprivredne) mašine.
Signalizacija je svetlosna i zvučna.
Može se priključiti do pet magnetnih
senzora, i svaki se može posebno
podešavati. Dva se mogu po potrebi
isključiti.
Opseg detekcije je od 70 do 3000 o/min.
Napajanje 12V ili 24V.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Za kombajne i poljoprivredne mašine preporučujem i :
MERAČ OBRAĐENE POVRŠINE
OBRTOMER


                            uputstvo
60 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!


Garancija
↑ UP ↑


* DUAL DIGITAL TERMOMETER


Termometer sa dve sonde,
što znači da meri temperaturu
na dva mesta.

Posebnim prekidačem se uključuje
jedna ili druga sonda.
Temperaturni opseg od -30 do +150°C
Napajanje 12V.
30 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija

* PRECIZNI TERMOMETAR - SKLOPKA


Termometar sa sklopkom,
prvenstveno namenjen za pčelare,
za kontrolu topljenja meda.
Podesiva temperatura od 40 do 50°C.
Histerezis samo 1°C.

Bez dodatne sklopke može da uključuje
grejač do 1KW.

Pčelarima preporučujem i:
Regulator DC motora   ili   AC motora
pogodni za platforme za vrcanje meda.
Aparat za prikupljanje pčelinjeg otrova

50 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* OBRTOMER
Pokazuje broj obrtaja u minuti.

Senzor može biti optički ili magnetni.

Očitavanje obrtomera je na svakih 3 sekunde.
Poslednja cifra se ne menja (zoakružuje na 10).

Napajanje 5 ili 12V.
Adapter za 220V: 5 €.
Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.Za kombajne i poljoprivredne mašine
preporučujem i :

MERAČ POVRŠINE          DETEKTOR ROTACIJE


uputstvo
30 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija

↑ UP ↑

* DIGITALNI BROJAČ
Brojač namenjen za serijske proizvodne procese.

Senzor može biti optički ili magnetni.

Na taster za reset se može priključiti i
spoljni taster.

Rezervni magnet ili senzor 2,5 evra.

Napajanje 9V.     Adapter za 220V: 5 €.
30 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija

* PODESIVI BROJAČ
Brojač namenjen za serijske
proizvodne procese.
Podešavanje od 1 do 999.
Kada brojač dobije zadati broj
impulsa, aktivira dodatno rele i
automatski se ponovo namešta
na zadati broj.
(Rele se ne isporučuje.)

Napajanje 9V-12V.
Adapter za 220V: 5 €
35 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija

* UP / DOWN COUNTER
(brojač na gore i na dole)
Brojač je pogodan za motalice.
Automatski menja smer brojanja,
u zavisnosti od smera okretanja.
Tri senzora na magnetnom principu
se postave na osovinu ili točak.
Napajanje 9V.
Adapter za 220V: 5 €
35 €
Poručite


sa
adapterom
za 220V

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* PODESIVI TAJMER


Podešavanje vremena
od 1 do 99 sekundi (ili minuta).
Startovanjem se uključuju
kontakti relea (ili isključuju),
a nakon isteka vremena ostaje
zadato vreme za novi ciklus.
Maksimalna struja kontakata do 2A.
Napajanje 12V.
30 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija

* PODESIVI TAJMER II


Tajmer koji se staruje spoljnom komandom
i može biti od 0,1 sekunde do desetak minuta.
Maksimalna struja kontakata do 2A.
Napajanje 220V.
20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑

* PODESIVI NEPREKIDNI TAJMER


              Vreme rada i pauza se mogu podešavati od 1 sekunde do 99 minuta.
              Proces se neprekidno ponavlja, tj. odbrojavanje se smenjuje.
              Napajanje 220V. Izlaz (220V) max. 1A.
              Može se naručiti i jednostruki tajmer.
35 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* PROCENTUALNA SKLOPKAUključenje i isključenje se podešava u procentima,
odnosno podešava se vremenski odnos
uključenog i isključenog stanja,
u okviru 0,5 do 5 minuta.

Može da služi za regulaciju temperature
(u slučajevima gde nije predviđena sonda za merenje),
doziranje peleta i u mnogim drugim slučajevima.

Izlaz: kontakti relea, ili pobuda za solid-state rele.

Napajanje 220V, 24V ili 12V.
25 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* ROTOR BALANS CHECKER

Instrument za balansiranje rotora.
Može biti sa optičkim ili mehaničkim
(piezo) senzorom.

Još treba da uradite postolje za rotor
sa elastičnim nosačima i imate veoma
precizan aparat za balansiranje rotora,

Za istovremenu kontrolu obe strane rotora,
možete poručiti dupli balans checker.

Napajanje 220V.


Za opremanje radionice preporučujem i :
OBRTOMER          REGULATOR MOTORA


uputstvo
30 €
Poručite
Dupli balans
checker:

40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* INDUKTIVNI SENZOR - BESKONTAKTNI PREKIDAČ


Reaguje na par mm
od bilo kojeg metala.

Napajanje 24V.

Izlaz + za rele,
max. 250mA.
20 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* KARTICA PROPORCIONALNOG VENTILA PRITISKA CPPV200 BACHMANNZamena za karticu proporcionalnog
ventila pritiska.

Ne sadrži podešavanja za svakih 10%,
već samo početni i krajnji nivo.

Unutar regulacijskog opsega promene
idu linearno.
40 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija


* UNILOG 1000, UNILOG 2000, UNILOG 3000Zamena za izlaznu karticu
za okidanje ventila
za mašinu Battenfeld.

Radi isto kao
originalna kartica.
90 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑


* GENERATOR SLUČAJNOG IZBORA


Pritiskom na
dugme pali se
crvena lampica
i zvučni signal,
ali ne uvek, već
po principu
slučajnog izbora.
Procenat
verovatnoće se
može podešavati.

Moguća primena
je izbor radnika
za kontrolu
prilikom izlaska
iz fabrike.
100 €
Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS. Preko računa 10% više!Garancija
↑ UP ↑
<<
>>