nije cockpit
Home Elektronski uređaji Fotografije Kuvar Kontakt i komentari MOJ FEJS'
Mapa Sajta

Poslednja izmena:
20.08.2022

Slike
OGRANIČAVAČ SNAGE VAŠEG POJAČALA
( štiti zvučnike i pojačalo, ograničava nivo buke )
Pogodno za kafiće i restorane koji moraju da vode računa da nivo buke ne prelazi
dozvoljenu granicu.
    Ako pojačate nivo zvuka više od dozvoljenog, automat će jednostavno isključiti zvučnike, sve dok nivo ne opadne na jednu trećinu. Tako nije moguće zvučnicima isporučiti više snage od unapred određene.

    Podešavanje granične snage je veoma jednostavno, i vrši se unutar kutije, koja se zatim zatvara.

    Može se posebno podešavati za levi i za desni kanal.
uputstvo                 Garancija                         Cena: 50 €   Poručite

Plaćanje u Dinarima po srednjem kursu NBS.
Ograničavač snage za zvučnike
<<
>>